Aranka

„Žena je nejdokonalejší ze všech stvoření. Je přechodem od člověka k andělu.“