Veri

„Dejte smutku slova. Smutek, který nemluví, svírá zkroucené srdce a nutí ho puknout.“